Cursus Gastheerschap Krimpenerwaard

Tweede cursusdag ‘Gastheer van de Krimpenerwaard’

voor natuur-, (agro-)recreatie- en toeristische ondernemers en -organisaties

 

Na een zeer geslaagde eerste cursusdag met als thema ‘Droge voeten houden’, nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de tweede cursusdag op 15 mei 2017. Deze keer is het thema ‘Natuur en Recreatie in de Krimpenerwaard’.

Hét moment waarop u uw beleving en kennis van het gebied kunt verbreden en contacten kunt leggen met uw collega-ondernemers en -organisaties.

 

Met uw deelname aan deze tweede module is het mogelijk het certificaat van ‘Gastheer van de Krimpenerwaard’ te behalen. Uw naam wordt toegevoegd aan de digitale kaart van ‘Gastheren van de Krimpenerwaard’. Zie: www.uitindewaard.nl/gastheren-krimpenerwaard.
 

U komt meer te weten over de Flora, Fauna en het Recreëren in ons mooie gebied.

Op pad in het Loetbos en de Berkenwoudse Driehoek doen we ook de meest recente plannen uit de doeken, om deze gebieden aantrekkelijker te maken voor de bezoekers en toeristen. Deze informatie kunt u weer doorgeven aan uw gasten, klanten en bezoekers.
 

Zowel in de ochtend- als in de middagmodule wordt de kennis direct toegepast in de praktijk met een excursie. U kunt zich voor beide inschrijven, maar ook voor een afzonderlijke module.
 

Inschrijving is open voor iedere ondernemer en organisatie op natuur, (agro-)recreatie en toeristisch gebied. Een module duurt 2-3 uur. De eigen bijdrage is € 15,00 per module en bij deelname aan beide modules € 25,00. U ontvangt eenmalig een map waar u al uw lesstof in op kunt bergen. U kunt dit gebruiken als naslagwerk voor uzelf en voor uw gast of bezoeker.

Voor inschrijving en meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Promotie Krimpenerwaard, mw. J. van de Seijp, 06-58952685 of stuur een email naar: gastheervandekrimpenerwaard@gmail.com

meer informatie over de nieuwe opzet

 

 

  • cadeaubonwebsite
  • SchoonhovenApp
  • Bonte Varken
  • Kaasboerderij Hoogerwaard
  • Rabobank